کسب موفقیت دانش آموزان عزیزمان را در دانشگاه ها و رشته های برتر تبریک می گوییم.


افتخارات

برای مشاهده افتخارات روی آیکن مربوطه کلیک نمایید.

برخی از گواهینامه های مجتمع

گواهی نامه تایید فعالیت های ICT از موسسه UNINOVA اروپا

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزش ISO10015:1999

اولین مجتمع آموزشی دارنده گواهی نامه تعهد به تعالی بر اساس مدل EFQM
کاندیدای بین المللی شدن موسسه IB اروپا

سایت و سامانه های مجتمع

برای ورود به سایت و سامانه مدبر روی عکس مربوطه کلیک نمایید.

سامانه مدبر متوسطه 1 و 2 و پیش دانشگاهی

سایت متوسطه 1 و 2 و پیش دانشگاهی

سامانه مدبر دبستان و پیش دبستان

سایت دبستان و پیش دبستان
کاتالوگ های مجتمع

برای مشاهده هر کدام روی عکس مربوطه کلیک نمایید.

کاتالوگ های مجتمع این امکان را برای شما فراهم می کند تا با تولید محتوا ها
و همچنین با امکانات و فضاهای مجتمع آشنایی بیشتری پیدا کنید.